VIZIUNEA GRĂDINIŢEI

Viziunea Grădiniței cu Program Prelungit nr.13, Târgoviște este: „Noi luăm joaca în serios!”
Valorile cheie asumate: Prietenie, Respect, Acceptare, Siguranţă, Libertate, Explorare, Armonie, care să le permită preşcolarilor adaptarea eficientă în şcolaritatea următoare şi în societatea aflată în plină schimbare, dar şi dobândirea normelor, atitudinilor şi valorilor fundamentale care îi vor călăuzi în viaţă.

MISIUNEA GRĂDINIŢEI

Misiunea Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 13 Târgoviște este aceea de a oferi progres pentru toți copii, șanse egale pentru toată lumea și dezvoltare permanentă a procesului de învățare.
Unitatea noastră doreşte să ofere o lume mai bună pentru copii, o lume în care toţi copiii să se poată bucura de anii copilăriei – un timp al jocului şi al învăţării, când copiii sunt iubiţi, respectaţi şi alintaţi, când drepturile le sunt promovate şi protejate, fără nici un fel de discriminare, când siguranţa şi bunăstarea lor sunt considerate primordiale şi când se pot dezvolta în sănătate, pace şi demnitate.

DESPRE ALTERNATIVA STEP BY STEP

Grădiniţa cu program prelungit nr. 13 din Târgovişte utilizează Curriculumul pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6/7 ani, aprobat prin OM. Nr. 5233/01.09.2008 şi promovează alternativa educaţională Step by Step – o educaţie centrată pe copil, cu o largă răspândire în peisajul educaţional românesc.
Caracteristicile alternativei educaţionale Step By Step
• Asigurarea de experiențe individuale de învățare pentru fiecare copil;
• Sprijinirea copilului în a-și exprima opțiunile printr-o activitate planificată și în cadrul centrelor de activitate;
• Accentuarea participării familiei.