VIZIUNEA

GRADINITEI

Gradinita – poarta deschisa pentru o educatie timpurie si incluziva.

Ce vom fi?

Pe parcursul întregii vieţi, indiferent unde trăiesc, copiii de azi se vor confrunta cu schimbări socio-politice, ecologice, ştiinţifice, industriale.
Ţinând cont de schimbările rapide din lume, educarea dorinţei copilului de a învăţa permanent a devenit un imperativ.

Mai multe

MISIUNEA

GRADINITEI

Misiunea noastră este aceea de a promova dorinţa de cunoaştere şi învăţare a fiecărui copil potrivit ritmului propriu de dezvoltare. Prin fiecare experienţă copiii din grădiniţa noastră învaţă ca sunt importanţi, preţuiţi şi respectaţi. Alternativa educationala Step by Step fundamentează atitudini, cunoştinţe şi aptitudini vitale pentru întâmpinarea încercărilor de zi cu zi, recunoaşte, accentuează şi încurajează dezvoltarea capacităţilor necesare în aceste timpuri în permanentă shimbare.

DESPRE

ALTERNATIVA STEP BY STEP

Grădiniţa cu program prelungit nr. 13 din Targoviste utilizează Curriculumul pentru educaţia timpurie a copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6/7 ani, aprobat prin OM. Nr. 5233/01.09.2008 şi promovează alternativa educaţională Step by Step – o educaţie centrată pe copil, cu o largă răspândire în peisajul educaţional românesc.
Caracteristicile alternativei educaționale Step By Step
Asigurarea de experiențe individuale de învățare pentru fiecare copil;
Sprijinirea copilului în a-și exprima opțiunile printr-o activitate planificată și în cadrul centrelor de activitate;
Accentuarea participării familiei.